Możliwości skutecznej inaktywacji prionów

Wydawać by się mogło, że aktualnie dostępne rozwiązania dekontaminacji pozwalają skutecznie zapobiegać transmisji zakażeń. Z drugiej strony powszechnie wiadomo, że część mikroorganizmów nabywa odporności na stosowane dotąd metody leczenia. Jest to jeden ze skutków szeroko stosowanej antybiotykoterapii. Można powiedzieć, że trwa swoista „zimna wojna” pomiędzy ludźmi a coraz trudniejszymi do unicestwienia patogenami. W tej konfrontacji, dzięki wypracowanym przez lata procedurom mycia, dezynfekcji i sterylizacji, wychodzimy zwycięsko. Read more

Sterylizacja bronchoskopów – zagrożenia i możliwości

Bronchoskopia to diagnostyczne badanie endoskopowe, które obok badań radiologicznych i czynnościowych układu oddechowego, jest podstawowym narzędziem badawczym we współczesnej pulmunologii. We wczesnym etapie pozwala wykryć wiele schorzeń układu oddechowego, w tym choroby nowotworowe. Nowoczesne bronchoskopy są niezwykle delikatnym i termolabilnym instrumentem. Zbudowane są z różnorodnych materiałów, posiadają coraz bardziej skomplikowaną budowę, przez co wymagają szczególnej ostrożności w procesie dekontaminacji.

Read more

Metody dekontaminacji ochronnych masek filtrujących N95 – stanowisko firmy 3M i STERIS

W świetle ostatnich wydarzeń związanych z wystąpieniem pandemii koronawirusa, personel medyczny w szczególności zmaga się z niedoborem środków ochrony osobistej. Firma 3M razem z innymi instytucjami z obszaru sterylizacji, postanowiła przeprowadzić badania na temat możliwości dekontaminacji ochronnych masek filtrujących N95. Zamieszczamy link do oryginalnej publikacji oraz tłumaczenie w języku polskim poniżej. Read more

Leczenie ran przewlekłych w koncepcji TIME

System TIME

TIME to koncepcja opracowania rany stworzona przez specjalistów medycznych (International Advisory Board) dla lekarzy i terapeutów zajmujących się leczeniem ran. Została wydana w 2004 r. w Paryżu podczas Kongresu European Wound Management Associations (EWMA). TIME to logiczny, elastyczny i łatwy do zastosowania system postępowania z raną. Odnosi się do różnych faz gojenia rany, w praktyczny sposób je opisuje oraz definiuje cele i działania specyficzne dla każdego z etapów. Read more

Leczenie ran przewlekłych w środowisku wilgotnym – dobór odpowiedniego opatrunku

Rana jest to uszkodzenie ciągłości skóry, błon śluzowych lub tkanek głęboko położonych. O ranie przewlekłej mówimy wówczas, gdy goi się ponad 8 tygodni. Schorzenie to dotyczy wielu osób, zwłaszcza w podeszłym wieku, m.in. pacjentów z miażdżycą naczyń obwodowych, diabetyków ze stopą cukrzycową oraz pacjentów długotrwale unieruchomionych. Rany przewlekłe są bardzo trudne w leczeniu. Najważniejsza w tym przypadku jest diagnostyka i zastosowanie właściwego leczenia przyczynowego. Polega ono na systematycznym oczyszczaniu rany z tkanek martwiczych oraz mikroorganizmów chorobotwórczych.

Read more

Pull Thru™- rewolucyjne rozwiązanie do czyszczenia kanałów endoskopów elastycznych

Przygotowanie endoskopu do ponownego użycia jest procesem skomplikowanym, wieloetapowym, a od jego prawidłowości zależy minimalizacja ryzyka transmisji zakażeń. Jednym z punktów krytycznych tego procesu jest wstępne mycie ręczne, które ma wpływ na powodzenie całej procedury. Jest to jedyny etap, który w żaden sposób nie jest kontrolowany, a ocena jego skuteczności zależy od kwalifikacji personelu oraz jakości przyrządów czyszczących.

Read more

Sprawdzanie pozostałości białkowych jako jeden z etapów kontroli procesu dekontaminacji

Według PN-EN 556 wyrób sterylny to taki, na którym teoretyczne prawdopodobieństwo znalezienia zdolnych do życia drobnoustrojów wynosi 1 x 10-6 lub mniej. Jak wiadomo, dekontaminacja to proces technologiczny składający się z wielu etapów, zatem kontrola nie może ograniczać się wyłącznie do jednego etapu  z nich, np. tylko sterylizacji. Read more