Leczenie ran przewlekłych w koncepcji TIME

System TIME

TIME to koncepcja opracowania rany stworzona przez specjalistów medycznych (International Advisory Board) dla lekarzy i terapeutów zajmujących się leczeniem ran. Została wydana w 2004 r. w Paryżu podczas Kongresu European Wound Management Associations (EWMA). TIME to logiczny, elastyczny i łatwy do zastosowania system postępowania z raną. Odnosi się do różnych faz gojenia rany, w praktyczny sposób je opisuje oraz definiuje cele i działania specyficzne dla każdego z etapów. Read more