Sterylizacja bronchoskopów – zagrożenia i możliwości

Bronchoskopia to diagnostyczne badanie endoskopowe, które obok badań radiologicznych i czynnościowych układu oddechowego, jest podstawowym narzędziem badawczym we współczesnej pulmunologii. We wczesnym etapie pozwala wykryć wiele schorzeń układu oddechowego, w tym choroby nowotworowe. Nowoczesne bronchoskopy są niezwykle delikatnym i termolabilnym instrumentem. Zbudowane są z różnorodnych materiałów, posiadają coraz bardziej skomplikowaną budowę, przez co wymagają szczególnej ostrożności w procesie dekontaminacji.

Read more

Metody dekontaminacji ochronnych masek filtrujących N95 – stanowisko firmy 3M i STERIS

W świetle ostatnich wydarzeń związanych z wystąpieniem pandemii koronawirusa, personel medyczny w szczególności zmaga się z niedoborem środków ochrony osobistej. Firma 3M razem z innymi instytucjami z obszaru sterylizacji, postanowiła przeprowadzić badania na temat możliwości dekontaminacji ochronnych masek filtrujących N95. Zamieszczamy link do oryginalnej publikacji oraz tłumaczenie w języku polskim poniżej. Read more