AB100 – Innowacyjny pakiet kontrolny do wsadów rurowych oraz porowatych

Albert Browne kolejny raz wychodzi naprzeciw krajowym oraz międzynarodowym wymaganiom tworząc nowoczesny test kontroli penetracji pary wodnej do wsadów rurowych oraz porowatych za pomocą jednego, specjalnie zaprojektowanego urządzenia.

Standard ISO 17655-1:2006 wymaga aby na początku każdego dnia pracy sterylizatora wykonać testy przenikania pary wodnej. Jak dotąd użytkownik miał do wyboru pakiet będący następcą klasycznego testu Bowie & Dick, Browne TST do wsadów porowatych oraz już podczas samego procesu sterylizacji kontrolę HELIXA do wsadów rurowych. Najnowsza technologia zastosowana w AB100 pozwala połączyć oba te testy w pakiecie, dzięki czemu za pomocą jednego urządzenia można przeprowadzić symulacje poszczególnych wsadów.

 

Dlaczego codzienna kontrola penetracji i usuwania powietrza jest taka ważna?

 

W wyniku źle przeprowadzonej sterylizacji może dojść do skażenia wyrobów medycznych niebezpiecznymi drobnoustrojami w tym wirusami. To prowadzi do zagrożenia życia pacjentów, personelu medycznego oraz pracowników centralnej sterylizatorni. Według badań przeprowadzonych przez kilkanaście międzynarodowych organizacji produkt można uznać za sterylny jeżeli w partii  1000 000 produktów po sterylizacji można znaleźć mniej niż jeden mikroorganizm.

Sterylizacja parą wodną jest procesem skomplikowanym  i niesie ze sobą wiele trudności stąd proces ten należy wykonać z niezwykłą dokładnością. W każdym miejscu wsadu musi zostać spełnione wymaganie:

 

T – czasu

S – jakości pary wodnej

T – temperatury

 

Nie tylko utrzymanie odpowiednich warunków dla penetracji pary wodnej jest problemem w trakcie pracy autoklawu. Również skomplikowana faktura wyrobów medycznych, powoduje, że sterylizacja narzędzi jest utrudniona.Tylko urządzenie stanowiące jak największe utrudnienie oraz oddające ukształtowanie sterylizowanych narzędzi  zapewni wiarygodny rezultat oraz sprawi, że proces sterylizacji będzie w pełni bezpieczny dając użytkownikowi informację czy doszło do penetracji pary wodnej we wszystkich miejscach wsadu oraz informację o skutecznym usunięci powietrza oraz gazów niekondensujących.

 

Jak to działa?

 

AB100 jest wykonany w taki sposób aby dać w pełni miarodajny wynik testu. Na początku niekondensujące gazy muszą zostać usunięte przez kapsułę, następnie  do wnętrza przyrządu wtłaczana jest para oraz powietrze. Zanim  powietrze dostanie się do wskaźnika musi  przedostać się wpierw przez powierzchnię porowatą, a później przez symulator przewodu rurowego będącego tunelem o długości 1,5  m i średnicy 2mm. W przypadku właściwych parametrów czasu i temperatury wskaźnik  zmieni swoją barwę z żółtej na granatową.

 


Dlaczego AB100?

 

  • Zapewnia bezpieczeństwo zarówno pacjentom jak i szpitalowi. Jednoznaczne oraz czytelne wyniki w postaci wskaźnika mogą być przechowywane do dokumentacji.

 

  • Jest prosty oraz komfortowy w użyciu. Umieszczenie wskaźnika oraz połączenie kopuły z podstawą zajmuje kilka sekund. Instalacja testu odbywa się zgodnie z wytycznymi dla klasycznego testu Bowie & Dick

 

  • Łączy w sobie funkcjonalność testów do kontroli pary wodnej dla wsadów porowatych oraz rurowych. Dzięki odpowiedniej masie oraz konstrukcji stanowi wiarygodną symulacje ładunku oraz powoduje duże utrudnienie w celu wiarygodnej weryfikacji procesu.

 Michał Strzyżewski