Cechy i rodzaje opatrunków stosowanych w leczeniu ran z wysiękiem.

Podczas leczenia ran, które ma na celu uśmierzenie bólu i całkowite jej wygojenie, ważną rolę odgrywają opatrunki. Po przeprowadzeniu oceny stanu rany oraz wysięku należy przewidzieć jakiego efektu leczenia oczekujemy i jaki opatrunek zastosować. Każdorazowo przy zmianie opatrunku, należy ocenić jego stan i zadecydować, czy używać go w dalszym ciągu, czy wprowadzić zmianę.  Jedną z najważniejszych cech jaką powinien posiadać opatrunek stosowany do rany z wysiękiem to absorpcja. Opatrunki zasysają wydzielinę i zatrzymują ją wewnątrz, pod wpływem nacisku w niektórych przypadkach wysięk może wyciec. Ważnym jest aby stosowany opatrunek umożliwiał parowanie wilgoci na zewnątrz i nie wprowadzał wilgoci do środka. Materiały półprzepuszczalne nie absorbują wydzieliny, ale dzięki swoim właściwościom nie pozwalają bakteriom na dostanie się do wnętrza rany. Niskie parowanie wilgoci z rany może powodować macerację (proces uszkodzenia powierzchownych warstw skóry przez szkodliwe działanie przez dłuższy czas środowiska wodnego bądź wilgoci). Aby przeciwdziałać maceracji można zastosować opatrunek, który pod wpływem pobieranej wilgoci zamienia się w żel, który jest zatrzymywany w strukturze opatrunku. Może to być przydatna cecha podczas procesu gojenia rany. Opatrunki te w wielu przypadkach wychwytują bakterie i inne niepożądane składniki wysięku. Część opatrunków może również zmienić konsystencję, zagęścić lub inaczej zmienić skład wysięku. Podczas zakażenia rany ważnym jest, aby opatrunek posiadał środek przeciwbakteryjny, może to być jod lub srebro. W zależności od producenta i przeznaczenia opatrunki mogą występować jako żele, arkusze, tamponady, plastry. Łączą w sobie niejednokrotnie różne materiały, np. absorbujący i półprzepuszczalny. Opatrunek powinno się dostosować do efektu, jaki ma przynieść leczenie.

Utrzymanie lub zwiększenie wysięku:

 • hydrożele amorficzne,
 • hydrożele w płytkach,
 • błony półprzepuszczalne.

Mały wysięk:

 • błony półprzepuszczalne,
 • opatrunki piankowe,
 • hydrokoloidy,
 • hydrożele amorficzne,
 • hydrożele w płytkach,
 • opatrunki wiskozowe, bawełniane lub poliestrowe.

Średni wysięk:

 • alginiany,
 • pianki wypełniające,
 • opatrunki piankowe,
 • hydrokoloidy,
 • opatrunki z włókien karboksymetylocelulozy.

Duży wysięk:

 • alginiany,
 • pianki wypełniające,
 • opatrunki piankowe,
 • opatrunki z włókien karboksymetylocelulozy.

Justyna Raś