Lavaseptyka – metoda przemywania ran.

Niewłaściwe leczenie ran może spowodować wydłużenie procesu gojenia, powiększyć ranę, wzmóc ból i pogorszyć samopoczucie pacjenta. Jednym z największych problemów terapii ran jest zakażenie lub zanieczyszczenie rany. Aby temu zapobiec lub zintensyfikować leczenie wskazane jest zastosowanie lavaseptyki.

Lavaseptyka to proces przemywania ran łagodnym roztworem detergentu w wodzie. Ma on na celu fizyczne usunięcie z powierzchni rany zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych i biologicznych. Oczyszczać ranę można na kilka sposobów, do najpopularniejszych zalicza się chirurgiczne za pomocą narzędzi i chemiczne. Przemywanie ran często jest pomijane i nie przypisuje mu się zbyt dużej uwagi, mimo że jest mniej bolesne i inwazyjne od innych metod oczyszczania ran. Lavaseptyka pozwala na usunięcie pozostałości tkanek, wysięku, ciał obcych, pozostałości opatrunków, jak i patogenów. Dlatego warto ją stosować każdorazowo podczas zmiany opatrunku.

Istotna podczas przemywania ran jest siła mechaniczna. Jej wytworzenie można uzyskać podczas pocierania rany namoczonym gazikiem lub gąbką, jak i również poprzez utworzenia strumienia. Butelki lub pojemniki najczęściej są dostosowane do bezpośredniego wlewania lub rozpylania płynu na ranę. Do lavaseptyki można używać również strzykawek tłokowych o dużej średnicy igły, strzykawek-rozpylaczy, tłokowych systemów irygacji lub systemu wstrząsania wirowego. Można również stosować 10-15 minutowe przymoczki.

Justyna Raś