Leczenie ran przewlekłych w koncepcji TIME

System TIME

TIME to koncepcja opracowania rany stworzona przez specjalistów medycznych (International Advisory Board) dla lekarzy i terapeutów zajmujących się leczeniem ran. Została wydana w 2004 r. w Paryżu podczas Kongresu European Wound Management Associations (EWMA). TIME to logiczny, elastyczny i łatwy do zastosowania system postępowania z raną. Odnosi się do różnych faz gojenia rany, w praktyczny sposób je opisuje oraz definiuje cele i działania specyficzne dla każdego z etapów.

Więcej szczegółowych informacji na temat opatrunków specjalistycznych i ich zastosowania w poszczególnych etapach koncepcji mogą Państwo znaleźć w naszym Katalogu Opatrunkowym.


T – TISSUE – TKANKA

Na tym etapie w ranie widoczna jest tkanka martwicza jako sucha, czarna martwica lub w postaci żółtej rozpływnej. Stanowi ona mechaniczną barierę dla gojących się tkanek oraz jest pożywką dla bakterii, co z kolei utrzymuje procesy zapalne i zwiększa ryzyko infekcji. Pierwszym krokiem jest usunięcie tkanki nekrotycznej. Możliwe jest to poprzez: 1. Chirurgiczne usunięcie tkanek; 2. Autolityczne usunięcie tkanek; 3. Enzymatyczne usunięcie tkanek.

I – INFECTION – INFEKCJA

Stan zapalny oraz wywołane przez występowanie bakterii zakażenie opóźnia gojenie rany. Zakażenie objawia się ogólnym pogorszeniem stanu rany, jej zaczerwienieniem, obrzękiem, pojawia się nieprzyjemny zapach oraz zauważalne ocieplenie okolicy rany. Obraz kliniczny jest bezpośrednio zależny od ogólnego stanu pacjenta, jego odporności oraz rodzaju, gatunku i ilości bakterii w ranie.

M – MOISTURE – WILGOTNE ŚRODOWISKO RANY

Nowoczesne zaopatrywanie ran opiera się na koncepcji leczenia w wilgotnym środowisku, które jest o wiele bardziej korzystne niż suche. Na tym etapie leczenia rany, zgodnie z koncepcją TIME, należy zastosować opatrunki o stopniu chłonności dopasowanym do ilości wysięku powstałego w ranie, co przekłada się na utrzymanie równowagi wilgotności. Rana nie powinna być ani przesuszona, ani zbyt wilgotna – zaburza to prawidłowe procesy gojenia.

E – EDGE – ZBLIŻANIE SIĘ BRZEGÓW RANY

Prawidłowe postępowanie zgodnie z powyżej wymienionymi zasadami przekłada się na udany proces gojenia.
W tym momencie istotne jest podjęcie działań mających na celu zbliżanie brzegów rany oraz ich ochronę. Naskórkowanie rozpoczyna się, gdy dno rany pokrywa się ziarniną.


Nasze zestawy opatrunkowe skuteczne w leczeniu ran przewlekłych – LINK.