Mycie i dezynfekcja naczyń sanitarnych – 4 kroki aktywnej ochrony pacjenta i personelu medycznego

Proces mycia i dezynfekcji to nie tylko czyste, zdezynfekowane naczynia, czy instrumenty medyczne. To aktywna ochrona pacjentów i personelu, przeciwdziałanie zakażeniom, dbanie o higienę w miejscu pracy.

Na niebezpieczeństwo zakażenia szczególnie narażeni są pacjenci użytkujący naczynia sanitarne takie jak  kaczki i baseny szpitalne oraz personel przygotowujący utensylia do ponownego użycia. Z tego powodu cały proces powinien odbywać się za pomocą najlepszych, dostępnych rozwiązań, zgodnych z obowiązującymi normami.

Krok 1 – Mycie

Efektem mycia powinny być czyste utensylia tzn. takie, które nie posiadają widocznych zanieczyszczeń i zabrudzeń materiałem biologicznym tj. krwi, pozostałości pokarmu itd.
Mycie jest kluczowym elementem całego procesu i powinno doprowadzić do zredukowania drobnoustrojów o około 80%.

Krok 2 – Dezynfekcja termiczna

Kolejnym niezbędnym etapem jest dezynfekcja. Jej nadrzędnym celem jest zabicie bakterii chorobotwórczych, dzięki czemu przedmiot dezynfekcji nie będzie źródłem infekcji.
Dezynfekcja może być przeprowadzona na dwa sposoby:
pierwszym z nich jest użycie środka chemicznego o odpowiednich właściwościach bakteriobójczych. Najnowocześniejsze rozwiązania opierają się na dezynfekcji termicznej, która nie wymaga użycia chemii, a bakterie zostają zabijane przy ustawieniu odpowiedniej temperatury wilgotnego ciepła.

Dezynfekcja termiczna jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem; brak użycia chemii ma wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i personelu, proces staje się przy tym bardziej ekonomiczny, a także ze względu na brak dodatkowego płukania – skraca się.

Dezynfekcja chemiczna zachodzi przy uwzględnieniu wielu zmiennych procesu takich jak:
czas działania, stężenie, temperatura, spektrum działania środka .
Dezynfekcje termiczną określa tylko jeden parametr, tzw. Wartość A0

Krok 3 – Wartość A0

W skrócie: wartość A0 jest to stosunek temperatury wilgotnego ciepła do czasu, w którym zostanie osiągnięty pożądany poziom bakteriobójczości. Użycie odpowiedniej wartości A0 zależy od stopnia i typu zanieczyszczeń drobnoustrojów oraz zamierzonego, dalszego użycia dezynfekowanych przedmiotów.

Niemiecki Federalny Urząd Zdrowia (BGA) zaleca stosowanie dezynfekcji termicznej zapewniającej nieodwracalne zniszczenie wirusów używając wartości A0 = ~12 000 tj. parametrów 93oC/ 10 min, jednakże należy nadmienić, że np. dla omawianych wyrobów niekrytycznych (kaczek i basenów) wystarczy wartość A0 =60 – 70oC/ 10 min.

Należy pamiętać, że:
Dezynfekcja termiczna powinna być wybierana jako metoda dezynfekcji w myjniach – dezynfektorach w pierwszej kolejności, w następnej wybieramy metodę dezynfekcji chemiczną lub chemiczno – termiczną.

Krok 4 – Wybór myjni – dezynfektora

Myjnia- dezynfektor do naczyń sanitarnych ma za zadanie w skuteczny, zautomatyzowany sposób przeprowadzić proces dezynfekcji termicznej, na który składa się: płukanie wstępne, mycie, płukanie pośrednie, dezynfekcja , umożliwiając przy tym ustawienie wartości A, oraz suszenie.

Na polskim rynku dostępne jest urządzenie spełniające powyższe wymagania. Jest nim model TopLine, niemieckiej firmy Meiko. Jest to profesjonalne urządzenie spełniające  wszystkie wymogi normy PN-EN ISO 15883-1 i PN-EN ISO 15883-3. Maszyna pozwala na przeprowadzenie dezynfekcji termicznej z możliwością podwyższenia temperatury ponad 80oC, ustawienie czasu trwania fazy dezynfekcji, oraz regulacji wartości A0 w zakresie 60-3000.

Co bardzo istotne urządzenie myjąco-dezynfekujące Topline pozwala przeprowadzić proces dezynfekcji termicznej skuteczny wobec sporów Clostridium Difficile!

Aby uzyskać jak najlepsze efekty procesu, dysze zostały ustawione w sposób zapewniający maksymalną intensywność mycia. Urządzenie posiada również dodatkową dyszę rotacyjną do dokładnego mycia wnętrz naczyń szpitalnych.

W trakcie trwania cyklu para nie powinna wydostawać się na zewnątrz.
Dlatego urządzenie firmy Meiko zostało wyposażone w specjalny system paroszczelny, który ponadto nie wypuszcza pary z wnętrza maszyny także po otwarciu drzwi komory po zakończeniu procesu.

Zużycie energii podczas pracy urządzenia zostało w pełni zoptymalizowane – wykorzystywana jest wyłącznie energia potrzebna do osiągnięcia wartości A0

Myjnia-dezynfektor TopLine firmy Meiko zostało skonstruowane na miarę potrzeb i stawianych zgodnie z obowiązującymi normami wymagań.
Dostępne jest w wielu wersjach: stojącej, wiszącej, wbudowanej w ścianę, jak również kompleksowej zabudowie z blatem roboczym, zlewem i umywalką.

Bez względu na wielkość pomieszczenia, higiena i bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu są najważniejsze. Myjnia – dezynfektor TopLine spełnia najwyższe wymogi sanitarne równocześnie stwarzając proces ekonomicznym oraz zoptymalizowanym, wyznaczając nową jakość w codziennej pracy personelu medycznego.

Michał Strzyżewski

1 reply

Comments are closed.