Ocena wysięku.

Skuteczne leczenie ran, również tych z wysiękiem jest zależne od oceny. Wysięk, który często jest uważany za mało ważny element oceny, jest bardzo istotny i opracowano już wiele systemów punktacji, w których ma on swoje miejsce. Włączenie na stałe oceny wysięku do ogólnej oceny stanu rany, usprawniłoby proces leczenia i wyeliminowałoby wiele problemów związanych z jego występowaniem. Oprócz obserwacji rany, istotnym elementem jest wywiad przeprowadzony z pacjentem, jak i również z jego rodziną. W trakcie rozmowy z osobą chorą, która ułatwi z nim współpracę lub akceptację zaistniałego faktu, znaleźć się powinny pytania o:

-ból,

– stan emocjonalny,

– dolegliwości,

– przesiąkanie,

– zaburzenia snu,

– zapach z rany.

OCENA_WYSIĘKU

Źródło: Zasady Dobrej Praktyki „Wysięk z rany i rola opatrunków”.

Justyna Raś

1 reply

Comments are closed.