Szafa do przechowywania endoskopów – sposób na bezpieczeństwo, oszczędność oraz pełną dokumentacje w nowoczesnej pracowni endoskopowej.

Większość placówek endoskopowych staje przed dylematem, jakim jest sposób suszenia oraz przechowywania endoskopu po procesie dekontaminacji. Niewłaściwe przechowywanie endoskopu zmniejsza jego żywotność, naraża szpital na dodatkowe koszta oraz stwarza zagrożenie dla pacjentów i personelu.

W związku z powyższym, coraz częściej pracownie endoskopowe decydują się na zakup profesjonalnej szafy do endoskopów odpowiadającej wymaganiom dyrektywy o wyrobach medycznych 93/42 EWG, oraz spełniającej warunki właściwego przechowywania endoskopów zgodnie z wytycznymi RKI – wydanie 8 oraz Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej z 2008 roku. Jednym z takich warunków jest przechowywanie endoskopu w taki sposób, który przedłuży uzyskany w procesie dezynfekcji : efekt dezynfekcji wysokiego stopnia.

Taki sposób kondycjonowania endoskopu zapewnia np. szafa Wassenburg Dry 300, która gwarantuje 72 – godzinny okres bez potrzeby ponownej dekontaminacji, co ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentowi. Co równie ważne, tego rodzaju szafa pozwala uzyskać walidację właściwego przechowywania endoskopu w jej wnętrzu. Endoskopy identyfikowane są za pomocą skanera kodów rozpoznającego poszczególne urządzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu cały etap jest odpowiednio udokumentowany, co może uchronić personel pracowni endoskopowej w razie roszczeń ze strony pacjentów.

Szafa za pomocą wyświetlacza LCD pozwala kontrolować pięć podstawowych parametrów w procesie przechowywania oraz suszenia endoskopu:

  • Temperatury – do 60 st. C zabezpieczając endoskopy przed przegrzaniem
  • Powietrza – sterowanie obiegiem wewnątrz szafy
  • Czasu – kontrola czasu przechowywania endoskopu
  • Stanu Filtra – informacja o terminie jego wymiany
  • Ciśnienia –zabezpieczając przed nadmiernym ciśnieniem w kanałach endoskopów.

Poza oczywistymi kwestiami bezpieczeństwa szafa do przechowywania endoskopów jest warta zakupu również ze względu na walory ekonomiczne. Brak potrzeby ponownej dekontaminacji endoskopu każdego dnia pozwala zaoszczędzić na chemikaliach, akcesoriach oraz znacznie przyczynia się do zwiększenia żywotności endoskopu.

Michał Strzyżewski