Urządzenie do wytwarzania torebek sterylizacyjnych – redukcja kosztów oraz czasu pracy w Centralnej Sterylizatornii.

Każda dynamicznie funkcjonująca Sterylizatornia boryka się z podobnymi problemami; zbyt małą ilością personelu, dużą ilością zestawów narzędziowych do przygotowania , nieustanną presją czasu oraz stosunkowo wysokimi kosztami prawidłowego przygotowania sterylnego materiału.

Zapakowanie instrumentarium jest ostatnim etapem, przed umieszczeniem pakietów wewnątrz sterylizatora.

Wyzwaniem, przed którym stają Kierownicy Centralnych Sterylizatornii jest dobór odpowiednich rodzajów opakowań oraz oszacowanie potrzebnych rozmiarów i ilości na kolejny rok lub dłużej.

Rękawy czy torebki

Jednym z dylematów jest wybór pomiędzy papierowo- foliowymi rękawami a torebkami.

Torebka jest gotowym opakowaniem o określonym rozmiarze dostępnym w wersji zgrzewalnej lub samoprzylepnej. Taka postać opakowania nie wymaga obcinania i posiada fabryczne zgrzewy z trzech stron, co znacznie ułatwia i przyspiesza pracę personelu.

Rękawy są rozwiązaniem tańszym, umożliwiającym przygotowanie dowolnego rozmiaru opakowania. Odpowiednią ilość materiału należy przyciąć za pomocą obcinarki, a następnie zgrzać zgrzewarką. Wymagają więc większego nakładu czasu i są obarczone ryzkiem przygotowania niewłaściwego rozmiaru dla narzędzia, które ma zostać w nim zapakowane.

Nowe rozwiązania

Niemiecka firma Hawo, wiodący producent zgrzewarek rotacyjnych wprowadziła na rynek innowacyjne urządzenie do wytwarzania torebek strerylizacyjnych – Pouchmaker.

Pouchmaker łączy w sobie cechy zgrzewarki, podajnika oraz w pełni automatycznej obcinarki.

Urządzenie pozwala wyprodukować dowolną ilość torebek w dowolnie wybranym rozmiarze, optymalizując tym samym zużycie materiału.

Urządzenie jest w pełni zautomatyzowane i umożliwia produkcję  5000 torebek na godzinę ograniczając do minimum udział personelu. Zadaniem użytkownika jest jedynie wprowadzenie wymiarów oraz ilości torebek. Podczas pracy Pouchmaker’a, pracownik Sterylizatornii może zająć się innymi zadaniami. Możliwość przygotowania torebek na zapas, jaką daje nam to urządzenie, eliminuje niepotrzebny stres wynikający z ciągłej presji czasu przygotowania materiału sterylnego.

Skaner kodów kreskowych oraz drukarka etykiet

Aby jeszcze bardziej zoptymalizować proces  przygotowania torebek użytkownik może skorzystać ze skanera kodów data matrix. Skaner, poprzez wczytywanie wcześniej przygotowanych kodów, umożliwia bezdotykową obsługę urządzenia – zmianę długości, ilości, parametrów tj. czasu i temperatury zgrzewu itd. Wystarczy zeskanować 1 kod, pod którym będą się kryły odpowiednio dobrane parametry, a urządzenie przygotuje np. 500 torebek o długości 250 mm.

W celu jeszcze większego usprawnienia pracy, dokładniej dokumentacji procesu, istnieje możliwość instalacji kompatybilnej drukarki etykiet* podwójnie przylepnych ze wskaźnikiem procesu sterylizacji. Podłączona do urządzenia drukarka będzie produkować etykietę na każdą przygotowaną torebkę. Na etykiecie mogą znajdować się dowolnie wybrane informacje takie jak: data sterylizacji oraz przydatności materiału, szerokość i długość torebki, numer operatora, cyklu itd.

*Drukarka etykiet jest również dostępna w wersji całkowicie niezależnej, niewymagającej podłączenia do Pouchmaker’a lub komputera.  Pozwala samodzielnie produkować standardowe etykiety do znakowania pakietów, etykiety wykorzystywane w systemach do monitoringu przebiegu procesu, czy nawet plomby do kontenerów.

Walidacja procesu

Zgrzewane materiały są zgodne z obowiązującymi standardami a sam proces jest walidowany. Urządzenie kontroluje krytyczne parametry procesu: temperaturę, siłę docisku oraz czas zgrzewania. Tego typu rozwiązanie daje gwarancję powtarzalności procesu, a więc bezpieczeństwa, że zapakowany materiał zostanie wysterylizowany w prawidłowy sposób.