Znaczenie uzdatniania wody w procesach medycznych – stacja Aqua-WTS

Woda to najlepszy rozpuszczalnik występujący w naturalnym środowisku. Może dlatego, że w naszej szerokości geograficznej wciąż mamy jej pod dostatkiem, czasem nie doceniamy roli, którą spełnia, a szczególnie znaczenia jej jakości. Czystość wody w różnego rodzaju procesach produkcyjnych ma niebagatelne znaczenie – także w medycynie.

Rolę wody w procesach medycznych możemy podzielić następująco:

 1. służy jako rozpuszczalnik dla środków myjących i dezynfekcyjnych,
 2. rozpuszcza zanieczyszczenia w procesach mycia,
 3. jest używana do wypłukiwania roztworów w procesach mycia zarówno międzyfazowego, jak i końcowego,
 4. jest nośnikiem dla temperatury i sił mechanicznych w procesie dekontaminacji,
 5. jest głównym składnikiem roztworów w procesie dekontaminacji instrumentów medycznych (stosowane koncentraty działają z reguły w stężeniach od 0,1–2,0%,
  co oznacza, że w litrze roztworu roboczego znajduje się od 1 do 20 ml koncentratu
  i od 980 do 999 ml wody!),
 6. w postaci destylowanej służy za rozcieńczalnik do iniekcji leków.

Oprócz różnego rodzaju zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych, trudnym do rozwiązania problemem w wielu krajach, w tym i w Polsce, jest zbyt duża twardość wody. Woda twarda zawiera rozpuszczone minerały m.in. związki wapnia (Ca) i magnesu (Mg), które powodują osadzanie się kamienia na przedmiotach, które wchodzą z nimi w kontakt. Łatwo sobie wyobrazić, że w medycynie np. w procesie mycia narzędzi twarda woda powoduje ich sukcesywnie niszczenie poprzez stopniowe osadzanie na nich mineralnych złogów. Poza tym ze względu na wysokie napięcie powierzchniowe ma gorsze właściwości penetracyjne oraz płuczące. Przez to, aby zapewniła skuteczny proces mycia, wymaga zastosowania zwiększonego użycia preparatów chemicznych.

Warto pamiętać, że jeśli zmiękczymy wodę, to wcale nie oznacza, że będzie ona pozbawiona związków chemicznych. Może być również tak, że w wodzie po zmiękczeniu będzie albo tyle samo, albo nawet więcej soli niż w wodzie twardej. Wynika to z tego, że w czasie procesu zmiękczania wody nie następuje jej oczyszczanie ze związków chemicznych, lecz tylko zamiana jonów wapnia i magnezu na jony sodu.

Samo więc zmiękczenie wody jest dopiero pierwszym etapem jej uzdatnienia. W miękkiej wodzie ciągle pozostają różnego rodzaju osady krzemianowe i żelazo, które mogą stanowić barierę ochronną dla drobnoustrojów w procesie dekontaminacji.

Włączając produkcję wody demineralizowanej, która w odróżnieniu od wody miękkiej, jest pozbawiona składników mineralnych, system Aqua-WTS pozwala rozwiązać wszelkie opisane wyżej problemy, oraz zagwarantować określoną jakość wody w zależności od wymagań producentów myjni-dezynfektorów i innych urządzeń w obszarze medycznym i nie tylko. Jednocześnie urządzenie to jest ekonomiczne, bezobsługowe, wymagające jedynie regularnych przeglądów serwisowych.

WTS_OPEN_1zamknięta

Co pozwala nam osiągnąć stosowanie systemu Aqua-WTS w obszarze dekontaminacji instrumentarium medycznego?

Stosowanie dobrej jakości wody wpływa na zmniejszenie ryzyka uszkodzeń urządzeń, jak również samych instrumentów. Jak wiemy narzędzia chirurgiczne, endoskopy sztywne, endoskopy elastyczne i inne, muszą być płukane na etapie czyszczenia końcowego wodą czystą biologicznie, aby z powrotem ich nie skontaminować. W procesach dezynfekcji chemiczno-termicznej (np. w odniesieniu do maszynowej dezynfekcji endoskopów elastycznych), gdzie stosujemy agresywne środki chemiczne, tylko zastosowanie wody
o zmniejszonym napięciu powierzchniowo czynnym pozwala skutecznie wypłukać niebezpieczne pozostałości.

System Aqua-WTS składa się z:

 1. zmiękczacza wody (z czujnikiem poziomu soli)
 2. modułu czterostopniowej filtracji,
 3. lampy UV,
 4. Systemu Odwróconej Osmozy RO,
 5. zasobnika na wodę demineralizowaną.

Warto zaznaczyć, że urządzenie zmiękcza zbyt twardą wodę. Proces regeneracji odbywa się w trybie inteligentnym. Wystarczy wpisać preferowaną godzinę regeneracji oraz wydajność urządzenia dla zmierzonej twardości wody. System na podstawie poboru wody z ostatnich siedmiu dni sam wyznaczy dzień regeneracji po wyczerpaniu się złoża.

Kolejną zaimplementowaną technologią w urządzeniu Aqua-WTS jest sterylizacja wody
z wykorzystaniem lampy UV. Lampa z promieniami UV jest urządzeniem mającym za zadanie zniszczenie bakterii, wirusów i glonów w wodzie pitnej, technologicznej lub w innych płynach bez użycia ciepła, filtrów biologicznych i środków chemicznych. Promieniowanie ultrafioletowe działa na wodę bakteriobójczo, nie zmieniając przy tym jej właściwości fizyko-chemicznych. Woda, przechodząc przez lampę UV jest naświetlana falami elektromagnetycznymi o długości 253,7 nm. Minimalna dawka promieniowania UV wynosi 400 J/m przy nominalnym przepływie. Promieniowanie działa tylko wewnątrz komory i nie pozostawia żadnych produktów ubocznych.

lampa_UV_4

Na koniec wspomnijmy jeszcze o Systemie Odwróconej Osmozy, który jest najbardziej skuteczną metodą uzyskiwania demineralizowanej wody za pomocą membrany osmotycznej oraz o czterostopniowej filtracji pozwalającej usunąć z wody zanieczyszczenia o wielkości poniżej pięciu mikrometrów, związki chemiczne (np. chlor, metale ciężkie), a także złogi organiczne (siarkowodór, związki ropopochodne, fenol).

Osmoza_x

System uzdatniania Aqua-WTS posiada możliwość pobrania próbek przygotowanej wody. Dzięki temu mamy możliwość ewentualnego sprawdzenia, czy otrzymujemy wodę o zadowalającej jakości.

Do systemu Aqua-WTS można podłączyć moduł inteligentnego podgrzewania, jeśli
w procesie technologicznym jest potrzebna woda o wyższej temperaturze. Istnieje też możliwość dostosowania parametrów wody do indywidualnego zapotrzebowania sprzętu medycznego.

Jak widać problemów z wodą może być bardzo wiele, i większość z nich dotyczy jej jakości.

A zatem każdy sposób, by wprowadzać rozwiązania oszczędne i przyszłościowe jest wart uwagi, więc z pewnością też system uzdatniania Aqua-WTS.